Απολογισμός

Την περασμένη εβδομάδα είχα αναφερθεί σε δύο περιστατικά που συνέβησαν στην περιοχή του Κανονιού. Ας δούμε σήμερα την εξέλιξη τους. Στην περίπτωση του σκύλου που

1 2