ΚΕΡΑΝΤΣΑΝΑ *

από Φίλιππα Παργινό Ημέρα ιδανική για κρασοτραβεντζοταραγκιάρισμα. Κεραντσάνα κατά τους παλαιότερους Έλληνες και Φεγγάρι στη χάση κατά τους παλαιότερους Ιταλούς. Που κάποιες εργασίες τις έκαναν

1 2 3 22