ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

kozeriBost

Η σατιρική διαχρονικότητα της γελοιογραφίας που ενίοτε εγείρει προβληματισμό, λιθοβολώντας την πραγματικότητα με  χιούμορ.