ΤaRantella Haute Gastronomie

43563968_2141889082496842_2454490319794733056_n

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

11/10/2018

Βαρδιάνος στα Σπόρκα
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Η δείνα εμάλωσε με τον άνδρα της. Η δείνα πρόκειται να αρραβωνιασθή με τον δείνα αλλά τι εζήλεψε να κι αυτός να πάρη από κείνη δα κλπ Η δείνα απασπάλωτη δεν ηξεύρη να βολέψη το νοικοκυριό της.
Η άλλη ακόμη δεν εχρόνιασεν ο άνδρας της κι ετοιμάζεται να ξαναπανδρευθή.
Τοιαύτας ιστορίας και άλλας σκανδαλωδεστέρας ηδύνατο νάκούση τις καθημερινώςαν συνέβαινε να διέλθη από το σταυροδρόμι.
Η προπαρασκευή του φούρνου είχε πολλά στάδια.
Μετά τοκόλλημα η το δια κλάδων άναμα ,επήρχετο το πάνισμα ,είτα βραδέως ηκολούθει το φούρνισμα ,το φράξιμον,το ψήσιμον και τέλος το ξεφούρνισμα.
Η προετοιμασία των άρτων είχε εκτός του ζυμώματος ,το οποίον ενεργήτο κατ΄οικον άλλους τόσους σταθμούς εκτελούμενους παρ’ αυτώ τον φούρνον.
Ήτο το κουβάλημα από το σπίτι,κάποτε το ξεροζύμωμα,ακολούθως το πλάσιμον και κατόπιν το φούρνισμα.
Από το κόλλημα έως το πάνισμα του φούρνου και από το πλάσιμον έως το φούρνισμα των ψωμιών τα εν τω μεταξύ κενά διαστήματα δια τινος άλλου υλικού θα επληρούντο ειμή δια της κακολογίας..

Σ,Σ “Τ” : * απασπάλωτη= ασυμάζευτη , τσαπατσούλα,ανοικοκύρευτη