ΠΡΕΒΕΝΤΙΤΟΡΑΣ


46496062_2195145613837855_2751525456212656128_n

Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΥ ΛΑΟΥ

15/11/2018

Γιατί άραγε είμαστε τόσο μόνοι μας σ΄αυτή τη πλάση και οι πάντες θέλουν το κακό μας εκτός από το θεό μας που κατάγεται από τη Μέση Ανατολή???
Δύο λαοί στην παγκόσμια ιστορία, οι Ισραηλίτες και οι Έλληνες, πίστεψαν στο δόγμα του «περιούσιου λαού»
και «πολιτεύτηκαν» στο διάβα της ιστορίας τους
ωσάν να χρίστηκαν «περιούσιοι», μόνον αυτοί,
«Θεία χάριτι»!
Σε ό, τι αφορά τους Ισραηλίτες η πίστη αυτή είναι πολύ παλιά ιστορία, η οποία ανάγεται στα χρόνια της φυγής των μονοθειστών ΑΙγυπτίων και των συμμάχων των επιδρομέων Υκσώς από την Αφρικη πρός την Μ. Ανατολή τα χρόνια του του Μωϋσή και των Προφητών.
Σε ό, τι αφορά τους Έλληνες το «περιούσιο» ιδεολόγημα μάλλον είναι «πατέντα” της κατασκευασμένης στα μέτρα της κρατούσας Τάξης της Νεότερης ιστορίας της Ελλάδας
μία φαντασίωση που επινοήθηκε για να «στηθεί» το “καθαρόαιμο” από φυλετικές προσμίξεις νεοελληνικό κράτος πάνω στα θεμέλια της αίγλης των «αρχαίων ημών προγόνων» αλλά και στο χριστιανικό (παράδοξο το τόσο ξένο με το αρχαιοελληνικό πνεύμα) «ο Θεός της Ελλάδας»
Αυτός ο Φιλλέλην Παντοκράτορας ο Γιαχβέ των Εβραίων που πάντα της προσφέρει (ιδιαίτερη) βοήθεια, τη σώζει από μεγάλους κινδύνους και δεν αφήνει να χαθεί από τα επελαύνοντα στίφη των βαρβάρων και τις επιμιξίες που κάνουν τους διάφορους Φίνλευ ή Φαλμεράϊρερ να μας ταπεινώνουν φυλετικώς..
Έτσι με το αίσθημα του «Ανώτερου» του Ανάδελφου * *πορευτήκαμε, αφού υποτίθεται ότι η «μεγαλοσύνη» μάς έχει δωρηθεί από την Ιστορία ιδιοχείρως.
Αλλά, ατυχώς, το «σύμπλεγμα ανωτερότητας» του Νιτσεικού καλλιεργημένου υπεράνθρωπου έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα όπως κάθε φαντασιολογικός ακραίος εξτρεμισμός
Γειτονεύει επικίνδυνα με το «σύμπλεγμα κατωτερότητας» ή μάλλον μας οδηγεί στο «σύμπλεγμα κατωτερότητας», μεταπίπτει εύκολα σ’ αυτό (με την πρώτη αναποδιά,
με την πρώτη σοβαρή κρίση, που μας προσκρούει στον ορθωμένο τοίχο της ωμής πραγματικότητας).
Κι όταν τα πράγματα γυρνούν τα πάνω κάτω, όπως καλή ώρα την τελευταία δεκαετία που ξεκίνησε με τη τρισκατάρατη Λέμαν Μπρος τότε «προσγειωνόμαστε» ανώμαλα κι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε τελικά το κέντρο του κόσμου,
διότι το κέντρο αυτό έχει παλαιόθεν μετατοπιστεί σ’ αυτούς που ονομάζαμε «βαρβάρους», που τρώγαν βελανίδια με τα γουρούνια
τότε κλονιζόμαστε και βλέπουμε στον καθρέφτη τη μικρότητά μας την γνωστική γύμνια και τις εγγενείς αδυναμίες
, και επειδή δεν το αντέχουμε καταφεύγουμε (συνήθως με την καθοδήγηση ποικίλων δημαγωγών) στις εξηγήσεις που ικανοποιούν την τρωθείσα υπερηφάνεια μας

….και ισχυριζόμαστε με πάθος ότι εξυφαίνονται συνωμοσίες εις βάρος μας.
Και προ του μέγιστου κινδύνου, που ως «δαμόκλεια σπάθη» απειλεί
“οι Λάρητες ειν’ ανήσυχοι./ Τρέμουσι της εστίας οι μικροί Θεοί,/
και τα ασήμαντά των σώματα ζητούν/ να κρύψουν, να μικρύνουν, ν’ αφανίσωσι./
Διότι άκουσαν κρότον απαίσιον-/ κρότον Ταρτάρειον, κρότον θανάσιμον-/
ερχόμενον από την κλίμακα, και ευθύς/ οι δείλαιοι Λάρητες, με λιπόθυμον/
όλην την ασθενή αυτών θεότητα,/ εμάντευσαν, ησθάνθησαν, εγνώρισαν/
τα φοβερά των Ευμενίδων βήματα” (Κ. Π. Καβάφης).

Όμως από την δογματική πίστη περί «περιούσιου λαού», είτε εκ της Ιστορίας είτε «εκ του Θεού» (της Ελλάδας) προερχόμενη, αναδύεται και το ιδεολόγημα του «μεσσιανισμού»: εφόσον είμαστε οι ευνοημένοι του Θεού αυτός, ο Θεός της Ελλάδας, δε θα μας αφήσει να χαθούμε και θα μας στείλει ή θα μας υποδείξει το «μεσσία» που θα μας σώσει!…Και μπρος στο χείλος του γκρεμού, λίγο πριν την πλήρη κατάρρευση (όπως μας λένε), τον βρήκαμε (μας τον βρήκαν, δηλαδή) τον Αleksis της fake Αριστεράς
Γελαστήκαμε, λοιπόν, όλοι όσοι βιαστήκαμε να πιστέψουμε ότι έληξε η μακρά και άγονη εποχή του «μεσσιανισμού», των άξιων, των πετυχημένων και «χαρισματικών»!
Γελαστήκαμε, λοιπόν, και βιαστήκαμε να πούμε ότι μας τέλειωσαν οι «μεσσίες», κι ας μας είχε προειδοποιήσει αυστηρά ο πάντοτε έγκαιρος Κ. Π. Καβάφης:
«Ημείς ν’ ακούμε. Όμως δε μας γελά/ το Απαραίτητος, το Μόνος, το Μεγάλος.
/ Και Απαραίτητος, και Μόνος, και Μεγάλος/ αμέσως βρίσκεται κανένας Άλλος»
Έ­τσι, το α­λη­θι­νό ε­ρώ­τη­μα με­τα­τί­θε­ται στο ε­ξής: Για­τί αυ­τό ε­δώ το έ­θνος δεν έ­χει ω­ρι­μά­σει α­κό­μα, 170 χρό­νια με­τά α­πό τό­τε που έ­στη­σε το κρά­τος του;
Ή, με τα­ξι­κούς ό­ρους, για­τί η γέ­ρι­κη πια α­στι­κή του τά­ξη μέ­νει ξε­μω­ρα­μέ­νη; Κι α­κό­μα πιο βα­θιά: Για­τί το ε­θνικό προ­λε­τα­ριά­το δεν έ­χει κα­τα­φέ­ρει α­κόμα α­πό τό­τε που εμ­φα­νί­στη­κε, ε­δώ κι έ­ναν αιώ­να, να κα­τε­δα­φί­σει τις αυ­τα­πάτες της, για να γί­νει ο ώ­ρι­μος κλη­ρο­νό­μος της; Τι ε­λάτ­τω­μα κου­βα­λά­ει απ’ αυ­τήν;
Η αι­τί­α για τα κα­κά γε­ρα­τειά πρέ­πει να α­πο­δο­θεί στην κα­κή νιό­τη ή, κα­λύτε­ρα, στη στρα­βή γέν­να της ελ­λη­νι­κής α­στι­κής τά­ξης. Κι αυ­τή η γέν­να εί­ναι άρρη­κτα δε­μέ­νη με τη συ­γκε­κρι­μέ­νη αυ­τα­πά­τη της “Συ­νέ­χειας”.
Το θέμα είναι «εμείς τι κάνουμε;» ή όπως το είπε ο Μανώλης Αναγνωστάκης «το θέμα είναι τώρα τι λες;».

* Από ρήση του γνωστού εκλεκτου των πασκοκτσήδων Πρεζιντεντε Σαρτζετακη

—————————————————————————————————————————————–

45545843_2184311798254570_3229322357231321088_n

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

7/11/2018

Όχι ότι θα γίνει ποτέ στη Ταλιμπανία του Balkan Express κοσμικοποίηση του Κράτους της Παιδείας της Δικαιοσύνης του ΣΥντάγματος που ξεκινά στο ” Όνομα της Αγίας Τριάδος” και κανενός παραγκωνισμένου λαού.
Δεν είναι τούτο μόνο κατάλοιπο της πολιτικολατρευτικής απόλυτης εξουσίας που παραχώρησε ο Σουλτάνος στους Εθνάρχες -Πάπες της “Ορθοδοξίας “.
Είναι ότι σ’ άυτό το προχωρημένο σύνορο της Ασίας
της Οθωμανικής κυριαρχίας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ μα ποτέ μία ατόφια εθνική αστική επανάσταση .
Μία αστική τάξη που θα ανέπτυσσε δικά της μέσα παραγωγής και θα τα διαφέντευε που η θρησκευτική χειραγώγηση θα ήταν φρένο στην αναπτυξή της και τα κέρδη της συνεπώς..και θα φρόντιζε ν’άπαλλαχτεί απ ‘ αυτήν
Μία εθνική αστική τάξη που θα ενεργούσε τον εκσυγχρονισμό στο σωστό timing και δεν θα ήταν ξενόδουλη κομπραδόρικια παρασιτική και συνδιαχειρίστρια της περιορισμένης της εξουσίας μαζί με την Εκκλησία Α.Ε.
Είναι πρωτάκουστο η εκκλησία να αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. και οι Μουφτείες της Θράκης που αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες.
Αυτά τα χαρακτηριστικά προσδίδουν τη γελοιότητα των τσεκουράτων “μενουμευρωπαίων” Σαμαράδων Κουλοπαπαντρέηδων Μπουμπούκων κι όλου του εσμού που παραμένει σταθερά προσηλωμένος σε κάθε σκοταδιστική παρλαπίπα ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

——————————————————————————————————————————————

v126

ΘΑΝΑΤΟΣ του ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

27/10/2018

“Με θαρρούν λόγιο, διανοούμενο, γραφιά.
Και δεν είμαι τίποτε απ’ αυτά. Τα δάχτυλά μου, όταν γράφω, δεν μελανώνουνται, αιματώνουνται.
Θαρρώ δεν είμαι παρά τούτο: μια απροσκύνητη ψυχή”.
Η ψυχή εκείνου που σκιαγράφησε τον εαυτό του με τις παραπάνω φράσεις ,η ψυχή του Νίκου Καζαντζάκη έπαψε να υπάρχει σαν σήμερα εδώ κι 61 χρόνια στις 10,20′ το βράδυ στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Freiburg της Γερμανίας.νικημένη από τη λευχαιμία.
. Η Ελένη ήταν στο πλάι του, έζησε την αγωνία και τη λύτρωση. Τα τελευταία λόγια του ήταν:
«Διψώ! Διψώ».
Τόσους ωκεανούς είχε αγναντέψει ο Οδυσσέας μα δεν είχε ξεδιψάσει.
Να πώς περιγράφει τα επακόλουθα του θανάτου η ειδικευμένη στον μεγάλο έλληνα λογοτέχνη Ελένη Κατσουλάκη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Β.Καρολίνας :
«Οι εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωσαν αθόρυβα με μικρά γράμματα τον θάνατο του μεγάλου συγγραφέα . Άλλωστε, είχαν πιο ενδιαφέροντα γεγονότα να γιομίσουν τις πρώτες σελίδες τους. Η διάσημη Αμερικανίδα σεξοβόμβα Τζέην Μάνσφιλντ μόλις είχε φτάσει κουνιστή και λυγιστή στην πρωτεύουσα και έδινε με το κιλό προμελετημένες συνεντεύξεις.
Η σωρός του Νίκου Καζαντζάκη έφτασε στην Αθηνά στις 4 Νοέμβριου του 1957. Ξεπετάχτηκαν μονομιάς αλαφιασμένοι παπάδες και επίσκοποι της Ελλάδας. Γούρλωσαν τα σβέλτα ματάκια τους, μούγκρισαν τα θεριά μέσα τους και αφήνιασε σαν μουλάρι η στείρα καρδιά τους. Πέθανε ο Αντίχριστος!!!!!!, αναφώνησαν.
Ο Αρχιεπίσκοπος των Αθηνών Θεόκλητος άρπαξε την ευκαιρία να πάρει εκδίκηση ενάντια στον αθυρόστομο υβριστή και συκοφάντη. Σήκωσε την ιερά του ράβδο και έδωσε διαταγή να μην επιτραπεί να μπει η σωρός του βλάσφημου νεκρού σε Αθηναϊκό ναό!
Ο ορθόδοξος σύλλογος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έστειλε τηλεγράφημα στον Μητροπολίτη Κρήτης και σε όλη την ιεραρχία να αρνηθούν σφοδρά όλα τα ιερά μυστήρια στον “αντίχριστο νεκρό” και να μην επιτραπεί η κηδεία του σε κανένα νεκροταφείο της εκκλησιάς.
Όμως ο Αριστοτέλης Ωνάσης έσωσε την Ελλάδα από τον εξευτελισμό και την εθνική ταπείνωση. Το ίδιο απόγευμα διέθεσε ένα έκτακτο δρομολόγιο με αεροπλάνο της Ολυμπιακής και μετέφερε την σορό του γίγαντα της λογοτεχνίας στο Ηράκλειο της Κρήτης».
το Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου σε έκτακτη συνέλευση του ψήφισε να ταφεί ο μεγάλος νεκρός με δημόσια δαπάνη στον Ενετικό προμαχώνα του Μαρτινέγκο. Σκάφτηκε βιαστικά μια χωματένια λακκούβα στη κορυφή του τείχους – ένας στιγματισμένος ανευλόγητος τάφος αντιφατικός με όλα τα ιερά ήθη και τους κανόνες της Ορδοδοξίας.
Πεθαίνοντας ο συγγραφέας έκανε ένα αιώνιο συμβόλαιο με τις σκέψεις και τις ψυχές των ανθρώπων. Κείνων των ανθρώπων που δεν λογιάζουν αν θα είναι νικητές ή νικημένοι, αλλά ξέρουν ότι έχουν χρέος να πολεμούν.
Αναρτούμε το τρίλεπτο ντοκυμανταίρ από την κηδεία του το φέρετρο εκτέθηκε ΜΟΝΟ για λαικό προσκύνημα στο Ναό του Αγίου Μηνά όπου δεν έγινε καμμια θρησκευτικη τελετή η ακολουθία.

—————————————————————————————————————————————–

44313029_2153801634638920_2602047498956570624_n

TA MΥΣΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ

19/10/2018

Επειδή πολύς θόρυβος έγινε για τα μυστικά κονδύλια που υπάρχουν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους για τη συντήρηση των παράλληλων μηχανισμών του άς ανατρέξουμε στα πιό πρόσφατα στοιχεία.
Η πλάκα είναι πώς τα καραδεξιά αριστούχα όντα που τα “ανακάλυψαν” και κάνουν τους ανήξερους είναι οι κατά βάση υπερασπιστές και δημιουργοί των μηχανισμών που θρέφουν αυτα τα μυστικα κονδύλια που
κατά καιρούς έχουν (στα λόγια) «καταργηθεί»…
Η τελευταία τους «κατάργηση», για παράδειγμα, έγινε το 2011 όταν ο τότε υπουργός Μόσιαλος της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου είχε ανακοινώσει ότι καταργούνται (σσ: μην αρχίσετε να γελάτε, έχει και συνέχεια…) αυτά τα περίφημα μυστικά κονδύλια που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του «εθνικού συμφέροντος» και που μέσω των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης της εκάστοτε κυβέρνησης όδευαν στις τσέπες… «άγνωστων παραληπτών».
Μάλιστα η τότε ανακοίνωση Μόσιαλου είχε δώσει την ευκαιρία σε ορισμένους πασίγνωστους μαχητές της αντικειμενικότητας, του πλουραλισμού, του ήθους και της δημοκρατικής ενημέρωσης να ξεσπαθώσουν. Τα – εξίσου πλουραλιστικά – ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ της εποχής, στα οποία υπηρετούσαν αστραφτερά διαμάντια της μνημονιακής λοβοτομής, είχαν πάρει φωτιά από τα «πύρινα» σχόλια εναντίον της τακτικής των μυστικών κονδυλίων. Λες και δεν πέρασε μια μέρα, το έργο επαναλαμβάνεται σήμερα…
Το χαριτωμένο της υπόθεσης – και τότε και σήμερα – είναι τούτο: Ανάλογα με το χρώμα του «παπαγάλου» που κουβαλάνε, κι ανάλογα με το ποια εποχή σκάει το θέμα, άλλοι από τους αδάμαντες χρέωναν τα μυστικά κονδύλια κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι τα χρέωναν και τα χρεώνουν κυρίως στη ΝΔ. Κι άλλοι σήμερα τα χρεώνουν κυρίως στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Αλλά όλοι μαζί σε ένα συμφωνούσαν και συμφωνούν: Οτι είναι πολύ κακό πράγμα να υπάρχουν μυστικά κονδύλια και μάλιστα εκτός ελέγχου…
Η Ελλάδα δαπανά πάνω κάτω 45-50 εκατομμύρια το χρόνο σε μυστικά κονδύλια διαφόρων υπουργείων, αλλά τη μερίδα του λέοντος δεν την παίρνει ουτε το υπουργείο Εξωτερικών ούτε το υπουργείο Εθνικης Αμυνας αμιγώς, αλλά μια υπηρεσία που υπάγεται στο Αμυνας – η ΕΥΠ- και η ΕΛ.ΑΣ, που χρηματοδοτείται απο τα μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, απο τα 45 εκατομμύρια που διατέθηκαν απο όλα τα υπουργεία το 2016:

*η ΕΛΑΣ (μέσω του υπουργείου Εσωτερικών) πήρε 17,8 εκατ.

*η ΕΥΠ (μέσω του Αμύνης) πήρε 6,1 εκατ.

*το υπουργείο Εξωτερικών, 13,8 εκατ.

*το υπουργειο Αμύνης 12,8 (περιλαμβανομένων των 6,1 της ΕΥΠ)

Οι απόρρητες δαπάνες ευλογως, δεν καταγράφονται με αποδείξεις και τιμολογια, γιατι κατά κανόνα είναι χρήματα που δινονται σε πληροφοριοδότες ή σε άτομα που εξυπηρετουν με διάφορους τρόπους κρατικές ανάγκες.
Η μόνη υπηρεσία που έχει μεγάλη αύξηση μυστικών δαπανών, είναι η ΕΥΠ (όλες οι άλλες έχουν ανταποκριθεί στην «οικονομική κριση»). Η αύξηση αποδίδεται στις αυξημένες ανάγκες πληροφοριοδοτών λόγω της εισροής μεγάλου αριθμού μεταναστών από τις περιοχές που ήλεγχε το Daech(Isis)
Τα μυστικά κονδύλια του ΥΠΕΘΑ εκτός απο την ΕΥΠ, τροφοδοτούν το ΓΕΣ (με 4,3 εκατ.), το Γενικό Επιτελείο Αμυνας (1,2 εκατ.) και κάτι «ψιλά» πάνε στο Ναυτικο και στην Αεροπορία (200-000 έως 250.000 ευρώ)
Τα μόνα μυστικά κονδύλια που ελέγχονται απο τη Βουλή ειναι του υπουργείου Εξωτερικών με νομοθετικη πρωτοβουλια του Νικου Κοτζιά από πέρσι.
Κατά τη φτωχή μας γνώμη τα κονδύλια ειναι κατα πολύ ανώτερα από τα περιγραφόμενα.
Τόσο χαφιεδολόι που κυκλοφορεί στη χώρα τόσες αγορασμένες “συνειδήσεις” απαιτούν πολλά φράγκα.
πρός το παρόν ας αρκεστούμε σ΄αυτά.

—————————————————————————————————————————————-

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ…

16/10/2018

Η NHC προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση ,
Η εταιρεία που θα “επενδύσει”
στον Ερημίτη και προτίθεται να χτίσει 35 χιλιάδες τετραγωνικά προσπαθεί να επέμβει σε άλλα πεδία εκτός από τα δικαστικά και τα διοικητικά. .ώστε να επηρεάσει υπέρ της την κοινή γνώμη και την τοπική κοινωνία.
Δημοσιεύτηκε στον Αθηναικο τύπο η συνέντευξη του εκπρόσωπου της εταιρείας του Κύπριου Αντρέα Σάντη απόφοιτου του Λόντον Σκούλ οφ Εκονόμικς (τι άλλο ?) σε σχέση με την “ταλαιπωρία” που έχουν υποβληθεί συνοδευόμενη από αυστηρά επιλεγμένες απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας. της οικιστικής επέμβασης.
Είπε λοιπόν ο κύριος εκπρόσωπος:
Έχουν δαπανήσει έως τώρα σημαντικά κεφάλαια για γραφειοκρατική ρουτίνα αλλά και δικαστικές διαμάχες
( φαινεται οτι η γραφειοκρατικη ρουτινα αφορά μόνο το πόπολο που ταλαιπωρείται για ένα σπιτάκι και όχι αυτούς που θα διαλύσουν μία από τις ελάχιστες εναπομείνουσες αλώβητες περιοχές του ήδη κατεστραμένου από πολλές απόψεις νησιού μας. της βιαθείσας απ’όλες τις μπάντες Κέρκυρας
Συνέκρινε εαυτούς με το Κόστα Ναβαρίνο και προσέθεσε:
στην δική μας περίπτωση πιστεύω ότι θα γίνουμε σημείο αναφοράς και θα δημιουργήσει υπεραξία για όλη την Κέρκυρα” .
( Τι την χρειάζεται την παραπάνω υπεραξία η Κέρκυρα ? που απευθύνεται ο κ, εκπρόσωπος? μήπως προσθέτωντας παραπάνω τετραγωνικά και κτισμένο όγκο και περιβαλλοντική επιβάρυνση μειώνεται η υπεραξία …μάζα και ποιότητα δεν πάνε παρέα ζούμε την υποβάθμιση καθημερινά δεν θα ρθουν οι κερδοσκόποι να μας τα εξηγήσουν )
Δεν παρέλειψε να θάψει την λαική αντίδραση αναφερόμενος σε ομάδες των έξι ατόμων καθώς και την Περιφερεια και ειδικά τον Κώστα Νικολούζο αποκαλώντας τον ανοιχτά διπρόσωπο
Με τον δήμαρχο δυστυχώς άλλα λέμε κατ’ ιδίαν και άλλα δημόσια”.
Αναφέρθηκε για το ύψος της επένδυσης ότι θα φτάσει τα 130 εκατομμύρια ενώ ειχε ξεκινησει απ’ότι θυμόμαστε με 75 εκ.
(τι έγινε και διπλασιάστηκαν τα μύρια χωρις να αυξηθούν τα τετραγωνικά μέτρα και χωρίς να εχει γίνει ακόμα εδαφολογική έρευνα ? μήπως έπεσε κανάς βράχος και πλάκωσε το δάσος?)
Αναφέρθηκε στο Γραφείο Τομπάζη που ανέλαβε την μελέτη και περηφανεύτηκε που δουλεύουν έλληνες για το έργο (τι λές ρε φίλε !) του Τομπάζη που δεν εργάζεται πλέον μετα από τόσα εγκεφαλικά και που έχει αποψιλωθεί από έμψυχο υλικό.
Και ακόμα ότι θα δημιουργηθούν 100 θέσεις εργασιας που θα μειωθούν στις 500 μετά.
Η πείρα μας από την τελευταία μεγάλη επένδυση των “αστέρων” του IKΟs στη Δασιά εκεί που στην οικοδομη δούλεψαν ελάχιστοι ντόπιοι και η μετατροπή του εργασιακου χώρου σε Μπουνχεβαλντ βασικά διμηνιτών εκπαιδευόμενων μάλλον τα αντίθετα προμηνύει…
Τέλος τα προοπτικά σχέδια εικονικής πραγματικότητας δεν δείχνουν ουτε κατα διάνοια την πραγματικη κατάσταση όπως ίσως εξελιχθεί,δεν δείχνουν τους δρόμους με την τεράστια κλιση τις διαμορφωσεις εδάφους τα πανύψηλα τοιχεία που προκύπτουν τους ογκους των δεξαμενων και των βιολογικών καθαρισμών δεν μπορούν να δείξουν τη μόλυνση μιας μαρίνας 60 σκαφών στα κρυσταλλινα νερά της περιοχής την αποψίλωση του αρχέγονου δάσους με τα περάσματα φορτίων και περιφερειακών εργασιών
Επιπλέον σε επίπεδο PR φάνηκε σαν χορηγός της ομάδας του Φαίακα κι έγραψε στη φανέλα του ένα μήνυμα για το Buylling την οποια παρουσίασε ο Κύπριος με τον πρόεδρο της ομάδας τον μπασκετάνθρωπο κ. Σπάτουλα.
Είναι γνωστό ότι ο γείτονας Ρότσιλντ αντιτίθεται στο Project γιατί ενοχλείται.
Κύρια από τα σκάφη που θα περνάνε μπροστά απο την ιδιοκτησια του έχει μεθοδευσει με την αγορά όμορης έκτασης ένα διαφορετικό οικολογικό Project.
Είναι γνωστό επίσης απ΄πο αρχαιοτάτων χρόνων ότι:
Τα λεφτά τα νικάνε τα πιό πολλά λεφτά .
Τα 3 δίς δολλάρια που ισχυρίζεται ότι διαθετει η NHC είναι μια μύγα μπροστά στον πακτωλό των τραπεζικών κονσόρτιουμ εκείνων που χρηματοδότησαν την ήττα του Ναπολέοντα και την καταρευση και αγορά του Σίτυ την επομενη της μαχης του Βατερλώ* τους ευρωπαικούς σιδηροδρόμους την διώρυγα του Σουέζ απλά για να μπούν στη Βουλή των Λόρδων . και συμπορεύονται με τους Ροκφέλερ εδώ και έξι χρόνια που σαν προμετωπίδα έχουν το ..Concordia, Integritas, Industria ..
Προβλέπω λοιπόν ότι για κάποιον καλόν αέρα πάνε οι “κκ ” επενδυταί” και να φύγουν απ’τη μέση …

* Σ.Σ. “Τ” : Αξίζει να αναφερθούμε στο πιο αναλυτικα στο γεγονός :Στις 18 Ιουλίου 1815, ένας ταχυμεταφορέας που εργάστηκε για τον Rothschild ενημέρωσε την αγγλική κυβέρνηση ότι ο Ναπολέων φαίνεται να υποφέρει στην ήττα στο Waterloo. Η αγγλική κυβέρνηση, πιστεύοντας αντ ‘αυτού ότι έχανε τη μάχη, και πρόκειται για παγίδα απέρριψε την έκθεση του courier και την πίστευε ότι ήταν ψευδείς πληροφορίες. Σε αυτό το σημείο, με το μέλλον της Αγγλίας φαινομενικά τρομερό, ο Rothschild άρχισε να πωλεί όλους τους δεσμούς του, ενθαρρύνοντας τις φήμες ότι ο Ναπολέων είχε κερδίσει και ότι το χαρτί της αγγλικής κυβέρνησης σύντομα θα ήταν άχρηστο. Λόγω της φήμης του Ρότσιλντ ως επιφανούς φημισμένου και σεβαστού επενδυτή, το πανικοβλημένο αγγλικό κοινό ακολούθησε το προβάδισμα του. Η μαζική πώληση οδήγησε σε πλήρη κατάρρευση του αγγλικού χρηματιστηρίου. Ήταν τότε ότι οι πράκτορες του Rothschild άρχισαν να αρπάζουν ομόλογα και αποθέματα σε χαμηλές τιμές ρεκόρ. Δύο μέρες αργότερα, όταν ο απεσταλμένος του Ουέλινγκτον επιβεβαίωσε ότι ο Ναπολέων είχε πράγματι υποστεί μια συντριπτική ήττα, ο Ναθάν Ρότσιλντ είχε ουσιαστικά τον έλεγχο του αγγλικού χρηματιστηρίου.

—————————————————————————————————————————————–

41403531_2102527576432993_6723816734052057088_n

ΠΟΙΟ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ ΣΤΟΝ DON GIOVANNI ?

9/9/2018

Ο κύριος Giovanni Trembecklla βγήκε έντονα στην πολιτική σκηνή με μία μακροσκελή δήλωση όπου προβάλει την προθεσή του να ηγεμονεύσει της τοπικής αυτοδιοίκησης για τρίτη φορά; επί μια μακρά πενταετία.
Ο Ευβοιώτης φιλοφαίαξ γαμπρός στα μέρη μας όπως και άλλοι σώγαμπροι σκέφτηκε να ευεργετήσει και πάλι με τα οργανωτικά του χαρίσματα τον τόπο που τον φιλοξένησε
Βαθειά ωφελημένος αφού επαναπαύθηκε στο μορατόριο με τον Νικολούζο κρατώντας ουδέτερη στάση όπου κανείς δεν ακούμπησε κανέναν σφυρίζοντας αδιάφορα μπροστά στην δημοτική ακινησία και τις συνεπειές της ο Ντόν Τζιοβάνι φαντάζει σαν λύση Καραμανλή του 1974.
Το επιχείρημα
” Μπροστά στην σημερινή αδιέξοδη κατάσταση καλύτερα ο Τρεπεκλής !
αντικαθιστά στη λαική συνείδηση το θεωδορακικό δίλλημα :
-” Καραμανλής ή τάνκς” !
Αποψή μας είναι ότι θα καθαρίσει πανεύκολα με την εσωκομματική αντιπολίτευση και ότι την Meropi Ydraios με το ισχνό πολιτικό εκτόπισμα και τις αναιμικές ανίσχυρες θέσεις την έχει στo τσεπάκι του.
Ο Ντόν έχει και την ικανότητα και την ευελιξία να συγκεντρώνει συμπάθειες και πέρα από τον χώρο της New Democracy .
Εξάλλου είναι πασίγνωστη η εκφρασή του ανάμεσα και σε άλλα παιδιά της νύχτας στους πάγκους των μπάρ :
– Ρε παιδιά τι τα θέλετε κι εγώ αριστερός είμαι !
Εξ άλλου στη δηλωσή του το ξεκαθαρίζει :
– “Δεν μ’ ενδιαφέρει κάτι άλλο πέραν του Δήμου. Ο Σπύρου, ο Γκίκας δεν μου δημιούργησαν ποτέ και κανένα πρόβλημα αντιθέτως με την κ. Υδραίου που την βρήκα δυο φορές απέναντί μου. Αν δεν είναι ο Δήμος, θα πάω σπίτι μου»!
Στην οργανωτική πιά πολιτική ανυπαρξία που υπάρχει στο νησί μας με την απαξίωση της κοινοβουλευτικής “αριστεράς” και τον υποβιβασμό του κέντρου και του PASOK στο τοπικό ερασιτεχνικό η επέλαση του Don είναι σίγουρη .
Οι περιπτώσεις να ορθωθεί αντίπαλο δέος είναι δύο :
Η μιά είναι να χτιστεί ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο απ΄τα κάτω με νέους ανθρώπους ορμητικούς με καθαρό μυαλό που δεν θα υπερβαίνουν την ηλικία των 30-35 με λόγο φρέσκο και άφθαρτους από ίντριγκες και χρεοκωπημένα σχήματα και πρακτικές στις περασμένες εκλογές υπήρχαν πολλά ζωντανά παραδειγματα αυτού του τύπου με πρωτη την Αθήνα.
Η άλλη να επιχειρηθεί υποψηφιότητα τύπου ” Μπούμ Μπάμ ” όπως στις βουλευτικές του 1977 που δεν θα προκαλέσει μόνο λαικό σεισμό όπως και τότε αλλά θα έχει κι αποτέλεσμα ..
Γιατί το δίλλημα που θα μπαίνει θα έχει ως εξής :
Παρά τον ΤREMBECLΑS καλύτερα ένας Διογένης όπως ο (η) …………………..
τον σιόρ Giovanni τον έχουμε φάει στη μάπα δυο τετραετίες κι έχει κι αυτός όπως και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί ΤΕΡΑΣΤΙΟ μέρος της ευθύνης για την σημερινη κατάσταση…
Η πλειοψηφία της σύνταξης κλείνει πρός την δεύτερη περίπτωση .
Τους λόγους που είναι πολλοί και σοβαρότατοι και ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια της κορφιάτικης ρεντικολέτσας θα τους αναπτύξουμε σύντομα από τις στήλες μας..

Η είδηση και οι δηλώσεις από την “Κ.Ε” εδώ

http://www.enimerosi.com/details.php?id=25531

—————————————————————————————————————————————

37197223_2014166411935777_2577824192644775936_n

ΤΑ ΠΙΑΣΑΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ

15/7/2018

Η ίδια εταιρεία που είχε την διαχείρηση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού Κέρκυρα την περίοδο 2006-2016 ανέλαβε ξανά τις τύχες της Ανακύκλωσης μετά την άθλια πορεία της περασμένης δεκαετίας σε μιά τόσο σοβαρή κοινωνική λειτουργεία.
Στην ανακοινωσή της δείχνει ότι υποτιμά τη μνήμη της κερκυραικής κοινωνίας και με αληθινό θράσος περηφανεύεται για κατι που δεν ‘έκανε ποτέ στα σοβαρά και από πάνω το διεκδικούσε σαν ποιοτικά δεδουλευμένο
Επιλέγουμε κάποιες προτάσεις από τη φαιδρό κείμενο:

-Η εταιρεία προτίθεται να φέρει τα πολύ χαμηλά ποσοστά Ανακυκλώσιμου Υλικού, που σήμερα επεξεργάζεται το Κέντρο, στα επίπεδα τουλάχιστον της προηγούμενης περιόδου,……………………..
-Με την εμπειρία και τη γνώση της προηγούμενης περιόδου και μέσα από ένα ολοκληρωμένο εξωστρεφές* πρόγραμμα και πάνω από όλα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, η εταιρεία φιλοδοξεί να πετύχει τους στόχους της. ……στην υπ-ολειτουργούσα μέχρι σήμερα ανακύκλωση,,………………
και άλλα ανύπαρκτα πράγματα.

Να θέσουμε τα ερωτήματα :
-Μήπως ετελείτο στο τόπο μας ανακύκλωση με ψηλά ποσοστά επεξεργασίας και διαλογής και δεν το πήραμε χαμπάρι??
– Μήπως έφευγαν για την Αθήνα δέματα καθαρά και ταξινομημένα ?
(ή μήπως ανακατεμένα για να αυξηθεί το βάρος ??)
– Μήπως η αποκομιδή στους κάδους ήταν επιλεκτική και όχι σύμμικτη !
– Μήπως είχε κάποιος δώσει ποσοστά και νούμερα για την αποτελεσματικότητα των παραπάνω εργασιών?

Από τα δεδομένα που έχουμε ΤΙΠΟΤΕ από τα παραπάνω δεν έγινε εξ ών και ζούμε σε άλλο πλανήτη.
Αυτό που έχουμε έιχαμε είναι ότι ο τρόπος αποκομιδης όπου τα απορίμματα από μπλέ ,πράσινους και λάτινους κάδους ασύδοτα στοιβαζόταν ανάμικτα .
Αυτό οδήγησε στην ΑΠΑΞΙΩΣΗ της ανακύκλωσης συνολικά στην συνείδηση του κόσμου.
Εύκολο ήταν το συμπερασμα -που δικαιολογούσε και την ανωριμότητα και την ραστώνη αποφυγής χωρισμού σε πρωτο επίπεδο στο σπίτι
Παντού άκουγες :
– Αφού έτσι κι αλλιώς τα μαζεύουν σύμμικτα όλα μαζί γιατί να παιδευόμαστε να χωρίζουμε σε διαφορετικες σακούλες
τα χαρτιά τα αλουμινια τα οργανικα τις κονσέρβες τους κεσέδες.. τα γυαλικά τα ηλεκτρονικά τις ματαρίες κλπ ????
Πιστεύουμε με όλη τη καλή θέληση ότι η ανάθεση έγινε επειδή υπάρχει προηγούμενο υψηλό χρέος πρός τους εργολάβους και η προκηρύσσουσα αρχή ήταν στριμωγμένη μετά τις ήττες στα δικαστήρια ..
Αλλά κι αυτό να συμβαίνει η συνέχεια της συνεργασίας με ανθρώπους που δεν δουλεύουν τα λεφτά τους είναι αδικαιολόγητη.

Σ.Σ “Τ : Όταν ακούς κάτι μπαρούφες περι εξωστρεφών προγραμμάτων και γιατί όχι εσωστρεφώνδηλαδή?ακολουθεί ενδελεχής κοτσάνα ολκής…